Klachten en privacy

Als u een klacht heeft dan kunt u deze het beste bespreken met de betrokken persoon. Vindt u dat niet prettig? Neem dan contact op met de vestigingscoordinator van de betreffende locatie. U kunt uw klacht indienen door het klachtenformulier (hieronder te downloaden) in te vullen en te mailen (e-mailadres staat op het formulier). De vestigingscoordinator neemt dan contact met u op en bespreekt het vervolgtraject.

Ten behoeve van de privacy van onze patiënten, medewerkers en artsen heeft de directie van de Nederlandse Obesitas Kliniek een privacyreglement op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg opgesteld. U kunt dit document downloaden via de link hieronder.

Download privacyregelement

Veiligheid

De Nederlandse Obesitas Kliniek heeft een veiligheidsmanagementsysteem geïmplementeerd om de patiëntveiligheid te waarborgen. De volgende formulieren kunt u downloaden:

Klachtenformulier
Klachtenregeling NOK
Formulier aanvraag medisch dossier

NB: Voor het lezen van PDF bestanden heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier downloaden. Het klachtenformulier kunt u ook gebruiken voor overige meldingen met betrekking tot onveilige situaties of andere verbetersuggesties.

E-mail

Voor het veilig versturen van berichten via e-mail, chat en file transfer werkt de Nederlandse Obesitaskliniek met ZorgMail; een oplossing die ervoor zorgt dat wij zeker weten dat niemand anders dan de verzender en de ontvanger toegang hebben tot onze (e-mail) communicatie.

Functionaris Gegevensbescherming

De Nederlandse Obesitas Kliniek heeft een functionaris aangesteld die binnen onze organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). U kunt met deze functionaris contact opnemen via:

Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 601
3700 AP Zeist
030 – 698 60 90
gegevensbescherming@obesitaskliniek.nl