Voor wie is de Allurion maagballon bestemd en welke voorwaarden gelden er?

De Allurion maagballon is geschikt voor volwassenen boven de 18 jaar met overgewicht of obesitas en een vastgesteld Body Mass Index (BMI) van 27 of hoger. Maar, er is meer.

Ook mensen die een hoog BMI hebben en in aanmerking komen voor een maagverkleinende operatie, maar die (nog) geen operatie willen, kunnen zich aanmelden voor een maagballon.

Behalve een BMI van 27 of hoger zijn er andere gezondheidskenmerken van belang die mogelijk een belemmering kunnen zijn. Deze worden tijdens een uitgebreide intake in kaart gebracht, voordat je samen met het behandelteam beslist of je met deze behandeling wilt starten.